Audiovizuální studio Jindřichův Hradec, zapsaný spolek

 

 

 

 

IČ: 60821132

 

                                              

 

 

 

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec je prakticky nástupnickým spolkem Klubu filmových amatérů jindřichohradecka, sahající

do doby, kdy se konaly ještě různé soutěže a přehlídky amatérského filmu. Protože jádro spolku tvoří hlavně členové z Kardašovy Řečice,

má nově transformovaný spolek v roce 1997 sídlo právě v Kardašově Řečici.

 

Činnost nevýdělečného spolku směřuje především k naplnění účelu zpracování digitálních přepisů amatérského filmového fondu s regionální

tematikou a jeho prezentace členům i veřejnosti a podle možností dokumentovat stěžejní události života v regionu a  seznamování členů spolku

a veřejnosti s historickou i soudobou audiovizuální technikou a jejími možnostmi, včetně podílení se na kulturním a společenském dění.

 

Dále se uvedený spolek snaží dokumentovat vývoj televizní techniky od vzniku České televize v roce 1953 do současnosti.

Při svých hojně navštěvovaných projekcích by rád veškeré veřejnosti představoval předměty studiové i reportážní techniky,

se kterou pracovali zaměstnanci tehdejší Československé televize a to formou výstavky.

 

Spolek si uvědomuje bleskový vývoj v této technické oblasti, k čemuž přispívá i zájem účastníků při pravidelném veřejném

promítání.  Je poměrně velký zájem i hojně dotazů z řad laické veřejnosti k tehdy používané technice a tato problematika se

pro ni jeví jako velmi zajímavá a poutavá.

 

 

 

Kontakt:

 

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec, IČ: 60821132

CZ 378 21 Kardašova Řečice 554

e-mail: av-studio@post.cz

tel.: +420 608 908 080, +420 606 954 995

 

Zajímavé odkazy:       www.ceskatelevize.cz        www.rozhlas.cz         www.kardasova-recice.cz        www.f-benes.cz

 

 

Náhodné snímky z našeho archivu uskutečněných přepisů.

Na snímcích: Dr. Bartoloměj Víta s redaktorem ČST Zdeňkem Romanem, dále redaktor Zdeněk Roman (záběr z nádraží ČSD, r. 1962).

Dolní snímek je leteckým pohledem na střed města Kardašova Řečice z roku 1935. Záběr pořídil letec Jaroslav Kamarýt, zdejší rodák.

 

   

 

 

 

Designed CasBena © 2018